Barnfetman ökar i Sverige

Fetma leder till för tidig död. Ju tidigare du drabbas av fetma desto farligare är det. Trots detta är det inte många barn som får behandling mot sin fetma. Samtidigt som barnfetman fortsätter att öka i Sverige.


Fetma hos barn är särskilt farligt

barnfetma

Idag är nästan en fjärdedel av alla tioåringar överviktiga och tre procent lider av fetma.

Förutom att fetma utvecklar blodfettsrubbningar, insulinresistens och leverpåverkan så har de flesta av dessa barn svårt att utan behandling bli normalviktiga som vuxna.

Ju tidigare man utvecklar fetma desto större hälsorisk och medellivslängden sjunker.

Trots detta är det väldigt få barn som får behandling mot sin fetma i Sverige. 

Behandling av barnfetma

För att behandla barnfetma krävs det att man helt byter livsstil: Äta nyttigare och röra sig mer. I och med denna livsstil så kan barn göra en viktminskning och även hålla denna långsiktigt.

Kost

Vid denna livsstilsförändring är kosten det viktigaste. Då är det viktigt att öka fibrer och protein samtidigt som man drar ner på dåligt fett och socker.

Motion

En ökad motion är också effektivt trots att det inte ger lika stor effekt som förändrade matvanor. Motion gör dock också att barnet mår psykiskt bättre.

Läkemedel och operation

Förutom livsstilsförändringen kan även fetmaoperation och läkemedel ge resultat. Men livsstilsförändringen krävs alltid för att behålla och uppnå långsiktiga resultat.