Insatser för ökad fysisk aktiviteten för barn har liten effekt

Att öka den fysiska aktiviteten i skolan verkar inte leda till att barnen rör på sig mer totalt.


iStock_000021174036SmallStatens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har publicerat en sammanfattning om vilka resultat olika insatser för ökad fysisk aktivitet hos unga har.

Resultaten visar att den ökade fysiska aktivitet i skolan inte ger någon effekt för att exempelvis förebygga barnfetma.

En hypotes om detta är organiserad fysisk aktivitet i skolan kan göra att unga sportar mindre senare under dagen eller på rasten.