Innovation & Forskning

Insatser för ökad fysisk aktiviteten för barn har liten effekt

Att öka den fysiska aktiviteten i skolan verkar inte leda till att barnen rör på sig mer totalt.